Praktyka

Administracja

Przedsiębiorcy, i to bez względu na rodzaj prowadzonej działalności, nieomal codziennie spotykają się z koniecznością uzyskiwania zgód, pozwoleń, licencji, itp., a ich działania są nadzorowane przez różne inspekcje dokonujące kontroli skarbowych, sanitarnych, budowlanych czy handlowych.

Sprawne prowadzenie postępowań przed organami administracji i sądami administracyjnymi staje się zatem warunkiem skutecznego prowadzenia biznesu. Mając świadomość złożoności przepisów administracyjnych i bogate doświadczenie zdobyte w toku licznych postępowań, potrafimy ocenić i wskazać klientowi, a w dalszej kolejności, w przypadku sporu z organem, także wykazać przed sądem administracyjnym, wadliwości wielu rozstrzygnięć administracji doprowadzając do ich zmiany, uchylenia lub stwierdzenia nieważności.

Możemy pomóc przy:

  • zaskarżaniu miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego i warunków zabudowy
  • podziałach nieruchomości oraz scaleniach i podziałach nieruchomości
  • postępowaniach dotyczących wywłaszczenia nieruchomości i ustaleniu odszkodowania
  • pozwoleniach na budowę oraz zgłoszeniach robót budowlanych
  • kontrolach i zaskarżaniu decyzji sanepidu, PIP i inspekcji handlowych
  • postępowaniach dot. ochrony danych osobowych
  • postępowaniach koncesyjnych
  • decyzjach urzędów regulacyjnych w zakresie ochrony konkurencji i konsumentów

Jeżeli macie Państwo więcej pytań, prosimy o kontakt.

Kontakt (22) 465 02 59