Praktyka

Franczyza

Specjalizujemy się w prawnej obsłudze franczyzy. W tej dziedzinie opracowaliśmy modelowe rozwiązania prawne zarówno w zakresie umów jak i procedur regulujących wykonywanie umowy franczyzy.

Opracowaliśmy bezpieczną i zgodną z prawem politykę cenową sieci, mechanizmy kontroli wykonywania umowy, ustalania i egzekwowania polityki marketingowej. Opracowaliśmy i wdrożyliśmy mechanizmy pozwalające na przekazywanie franczyzobiorcom ich biznesów następnym pokoleniom lub sprzedaż osobom trzecim, a także zabezpieczenie kwestii dziedziczenia. Dzięki naszej współpracy z kadrą menadżerską i franczyzobiorcami największa sieć franczyzowa w Polsce funkcjonuje i rozwija się bez zakłóceń.

  • identyfikujemy i oceniamy ryzyko prawne funkcjonowania sieci franczyzowej
  • opracowujemy i udoskonalamy koncepcje tworzenia i funkcjonowania sieci franczyzowych
  • opracowujemy umowy franczyzy
  • opracowujemy regulaminy i procedury obowiązujących w sieci franczyzowej
  • uczestniczymy w rozwiązywaniu sporów

Jeżeli macie Państwo więcej pytań, prosimy o kontakt.

Kontakt (22) 465 02 59