Praktyka

Marketing

Szeroko pojęte prawo reklamy stanowi istotną dziedzinę specjalizacji naszego zespołu.

Posiadamy bogate i wszechstronne doświadczenie w doradztwie prawnym w zakresie wszelkiego rodzaju działań marketingowych i public relations.

Od kilkunastu lat skutecznie chronimy w Polsce jeden z najbardziej rozpoznawalnych znaków towarowych na świecie i przynależne do tej marki prawa własności intelektualnej. Współtworzymy zasady kampanii reklamowych i promocyjnych oraz kompleksowo nadzorujemy ich realizację na wszystkich etapach. Mamy doświadczenie w problemach prawnych związanych z wykorzystaniem różnych nośników reklamy – telewizji, radia, prasy, outdoor’u i Internetu. Efektywnie czuwamy nad zgodnością działań marketingowych i PR z prawem, w szczególności nad przestrzeganiem zasad uczciwej konkurencji, ochroną interesów konsumentów oraz przestrzeganiem zasad reklamy kierowanej do dzieci. Dysponujemy świadectwem zawodowym wydanym przez Ministra Finansów, co umożliwia nam kompleksowe nadzorowanie loterii promocyjnych.

  • opiniujemy założenia kampanii reklamowych, public relations i innych działań marketingowych
  • negocjujemy i przygotowujemy umowy z agencjami reklamowymi, domami mediowymi, agencjami public relations i ich podwykonawcami, w tym w szczególności twórcami utworów audiowizualnych
  • opracowujemy regulaminy loterii, konkursów, programów lojalnościowych i innych niestandardowych akcji marketingowych
  • przygotowujemy umowy przenoszące prawa autorskie, umowy licencyjne, a także umowy dotyczące wykorzystania wizerunku i głosu
  • uczestniczymy w organizacji i nadzorze nad loteriami promocyjnymi, w tym w uzyskaniu zezwolenia na urządzenie loterii promocyjnej
  • doradzamy w zakresie ochrony danych osobowych i prywatności

Jeżeli macie Państwo więcej pytań, prosimy o kontakt.

Kontakt (22) 465 02 59