Praktyka

Nieruchomości

Od wielu lat aktywnie uczestniczymy w procesach inwestycyjnych. Z naszym udziałem pozyskano ponad 300 nieruchomości, na których wybudowano obiekty usługowe.

Opracowujemy wariantowe koncepcje pozyskania nieruchomości i przeprowadzenia inwestycji. Przygotowujemy umowy nabycia tytułu prawnego do nieruchomości, umowy o świadczenie usług projektowych, umowy o roboty budowlane oraz inne umowy związane z procesem inwestycyjnym. Doradzamy w postępowaniach administracyjnych związanych z uzyskiwaniem decyzji, zgód, pozwoleń koniecznych przy realizacji procesu inwestycyjnego. Mamy doświadczenie w negocjowaniu umów z centrami handlowymi, dysponentami przestrzeni publicznej, dworców i lotnisk oraz koncesjonariuszami inwestycji autostradowych.

  • badamy i porządkujemy stany prawne nieruchomości
  • uczestniczymy w ustanawianiu i znoszeniu obciążeń nieruchomości
  • identyfikujemy ryzyka prawne planowanych inwestycji
  • uczestniczymy w negocjacjach zmierzających do pozyskania nieruchomości
  • uczestniczymy w negocjacjach transakcji w procesie budowlanym
  • przygotowujemy umowy niezbędne dla procesu inwestycyjnego
  • prowadzimy postępowania sądowe, administracyjne i sądowo-administracyjne dotyczących nieruchomości i procesu inwestycyjnego

Jeżeli macie Państwo więcej pytań, prosimy o kontakt.

Kontakt (22) 465 02 59