Praktyka

Postępowanie dyscyplinarne w sporcie

Pomagamy w sprawach dotyczących odpowiedzialności dyscyplinarnej w sporcie. Z sukcesami bronimy praw osób, którym zarzuca się naruszenie przepisów dyscyplinarnych Polskich Związków Sportowych.

  • analizujemy przepisy dyscyplinarne obowiązujące w Polskich Związkach Sportowych oraz weryfikujemy ich zgodność z prawem
  • bierzemy udział w postępowaniach prowadzonych przed organami dyscyplinarnymi Polskich Związków Sportowych
  • zaskarżamy ostateczne decyzje dyscyplinarne Polskich Związków Sportowych do Trybunału Arbitrażowego do spraw Sportu przy Polskim Komitecie Olimpijskim
  • podejmujemy działania inicjujące prowadzenie przez właściwego Ministra kontroli działalności Polskich Związków Sportowych oraz obowiązujących w nich przepisów dyscyplinarnych

Jeżeli macie Państwo więcej pytań, prosimy o kontakt.

Kontakt (22) 465 02 59