Praktyka

Prawo karne

Pomagamy pokrzywdzonym w dochodzeniu ich praw na drodze postępowania karnego.

  • analizujemy stan faktyczny w celu ustalenia, czy mogło dojść do popełnienia przestępstwa na szkodę pokrzywdzonego
  • podejmujemy działania zmierzające do wszczęcia przez Prokuraturę dochodzenia lub śledztwa
  • zaskarżamy postanowienia o odmowie wszczęcia dochodzenia lub śledztwa oraz o ich umorzeniu
  • reprezentujemy pokrzywdzonych w postępowaniach przygotowawczych i sądowych
  • dochodzimy naprawienia szkody wyrządzonej popełnieniem przestępstwa zarówno w postępowaniu karnym jak i cywilnym

Jeżeli macie Państwo więcej pytań, prosimy o kontakt.

Kontakt (22) 465 02 59