Praktyka

Prawo pracy

Od lat świadczymy usługi w zakresie kompleksowej obsługi prawnej stosunków pracowniczych. Wspieramy zarządy oraz dyrektorów personalnych w ich procesach decyzyjnym, służąc radą co do roli, obowiązków i praw pracodawcy.

Pracownicy to siła i koło zamachowe każdego przedsiębiorstwa. Ich talent, ciężka praca i poświęcenie są niezbędnym warunkiem sukcesu przedsiębiorcy, dlatego niezmiernie istotne jest właściwe ułożenie relacji pracodawca – pracownik, nie tylko poprzez odpowiednie umiejętności i cechy osobiste kadry zarządzającej, ale również poprzez stworzenie odpowiednich procedur i mechanizmów gwarantujących uczciwe i sprawiedliwe traktowanie pracowników. To nasza domena.

  • tworzymy procedury i wzory dokumentów: umów o pracę, umów o zakazie konkurencji, klauzul poufności
  • opracowujemy regulaminy pracy, wynagradzania oraz zakładowe i ponadzakładowe układy zbiorowe pracy
  • pomagamy w tworzeniu harmonogramów czasu pracy oraz systemów ewidencjonowania czasu pracy
  • współtworzymy koncepcje i opracowujemy dokumentację systemów premiowania i udzielania innego rodzaju bonusów
  • opracowujemy procedury ochrony danych osobowych pracowników
  • opracowujemy procedury przeciwdziałania nierównemu traktowaniu i mobbingowi
  • uczestniczymy w projektach związanych z przejmowaniem zakładów pracy, zwolnieniami grupowymi, zatrudnienia tymczasowego
  • doradzamy w zakresie zatrudniania cudzoziemców staży absolwenckich i umów absolwenckich

Jeżeli macie Państwo więcej pytań, prosimy o kontakt.

Kontakt (22) 465 02 59