Praktyka

Upadłość i restrukturyzacja

Zespół wyspecjalizowanych prawników kancelarii aktywnie reprezentuje klientów w postępowaniach restrukturyzacyjnych i upadłościowych w tym w upadłości konsumenckiej.

Reprezentujemy naszych klientów w radach wierzycieli oraz na zgromadzeniach wierzycieli, w ich imieniu negocjujemy warunki układowe i aktywnie uczestniczymy w realizacji układu.

Staramy się zapewnić maksymalny poziom spłaty wierzycieli, a dłużnikom optymalne warunki spłaty długu.

Jeżeli macie Państwo więcej pytań, prosimy o kontakt.

Kontakt (22) 465 02 59