Praktyka

Wierzytelności

Jesteśmy ekspertami w obsłudze wierzytelności.

Uczestniczymy w negocjowaniu i sporządzaniu kontraktów handlowych dbając o prawne zabezpieczenie ich wykonania z uwzględnieniem biznesowych potrzeb Klientów. Doradzamy w zakresie obrotu wierzytelnościami zapewniając skuteczność i bezpieczeństwo w transakcji.

Specjalizujemy się w prawie wekslowym ze szczególnym uwzględnieniem tematyki zaciągania zobowiązań wekslowych, przenoszenia praw z weksli, wykorzystywania ich jako zabezpieczenie umów oraz w wierzytelności wekslowych w sądowym dochodzeniu.

Hipoteka, zastaw, zastaw rejestrowy i przewłaszczenie na zabezpieczenie oraz inne formy zabezpieczeń to obszary, w których zdobyliśmy doświadczenie prowadząc sprawy naszych klientów.

Jeżeli macie Państwo więcej pytań, prosimy o kontakt.

Kontakt (22) 465 02 59