Praktyka

Windykacja

Prawnicy naszej kancelarii przeprowadzili kilkadziesiąt tysięcy postępowań o zapłatę w segmencie business-to-business.

Reprezentujemy naszych Klientów na każdym etapie postępowania przed sądami powszechnymi, Sądem Najwyższym i sądami polubownymi.

Posiadamy wyodrębnione i wyspecjalizowane zespoły: procesowy, egzekucyjny i restrukturyzacyjno-upadłościowy, w których pracują osoby z doświadczeniem i kompetencjami.

Wspieramy naszych klientów w prowadzeniu negocjacji, opracowywaniu programów spłat oraz wielostronnych porozumień, również z udziałem banków, firm faktoringowych oraz ubezpieczycieli należności.

Świadczymy usługi zarówno w zakresie egzekucji należności od dłużników, jak i ochrony naszych klientów przed niezasadnymi roszczeniami.

Jeżeli macie Państwo więcej pytań, prosimy o kontakt.

Kontakt (22) 465 02 59