O kancelarii

Aleksandra Libucka

Zastępca Szefa Departamentu Egzekucji i Restrukturyzacji

Aleksandra Libucka
aleksandra.libucka@jspartners.pl tel. (22) 465 02 99